Değil Hakkında Gerçekler bilinen metin2 pvp sunucu

Ödeme konuleminizi yapm?? olduktan sonras?nda ortalama minimum teslimat süremiz 60 dakikad?r. Tahmini Maks. Aktris Say? : 1600 Tek core ve hat binas?na ehil oyunlar kar?nin alabilece?iniz maksimum düzenci rakam?d?r. Ücretsiz Hizmetler  Sunucu IP adresi ve portlar?na özel yaz?l?msal s?yanet ile DDoS, Botnet ataklar?na kar?? korunun.bu günlerd

read more